Ile kosztuje mała biogazownia rolnicza? Orientacyjny koszt w 2024 roku

MARBUD | Opublikowano: 27 lutego 2024

Biogazownie rolnicze zyskują na popularności jako źródła zielonej energii, przyczyniające się do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Ponadto rozwiązanie to oferuje rolnikom niezależność energetyczną. Dzięki rosnącej opłacalności coraz więcej gospodarstw decyduje się na inwestycję w tę technologię.

Choć najpowszechniej stosuje się modele pełnowymiarowe, zasilające większe gospodarstwa rolne, nie brakuje też inwestycji w małe, a nawet mikrobiogazownie.

Czy inwestycja w nie jest opłacalna? Ile konkretnie może kosztować? Wyjaśniamy!

Ile kosztuje mała biogazownia rolnicza

Biogazownie – nie tylko pełnowymiarowe

Chociaż większość biogazowni działających na rynku posiada moc rzędu około 500 kW, coraz większą popularnością cieszą się mniejsze instalacje, dedykowane jednoosobowym gospodarstwom rolnym.

Małe biogazownie, z mocą dostosowaną do indywidualnych potrzeb, okazują się być bardzo korzystnym rozwiązaniem, pozwalającym na osiągnięcie niezależności energetycznej oraz znaczące obniżenie kosztów utrzymania.

To innowacyjne podejście do produkcji energii z odpadów organicznych i biomasy nie tylko wspiera zrównoważony rozwój i ochronę środowiska, ale również oferuje rolnikom realne korzyści finansowe, czyniąc małe biogazownie atrakcyjną inwestycją na przyszłość.

Sprawdź, ile musisz zainwestować, aby korzystać z dobrodziejstw niewielkiej biogazowni.

Mikrobiogazownia i mała biogazownia

Warto dokonać kluczowego rozróżnienia na biogazownie mikro i te określane jako małe. Mikrobiogazownie to instalacje o mocy od 10 do 50 kW, przeznaczone głównie dla najmniejszych gospodarstw rolnych.

Umożliwiają one w pełni efektywne przetwarzanie dostępnych odpadów organicznych na energię elektryczną i cieplną, wystarczającą na potrzeby gospodarstwa rolnego o ograniczonej wielkości. Są to rozwiązania atrakcyjne z punktu widzenia ekonomicznego i środowiskowego.

Małe biogazownie to z kolei instalacje o mocy od 50 kW do 200 kW, które mogą służyć już nieco większym gospodarstwom rolnym, oferując jeszcze większe możliwości w zakresie produkcji energii, a co za tym idzie, inwestycja w nie zwraca się w jeszcze krótszym czasie.

Koszt inwestycji w mikrobiogazownie

Inwestycja w mikrobiogazownię o mocy od 10 do 50 kW to koszt rzędu od 1,2 do 3 mln złotych, w zależności od konkretnych potrzeb i specyfikacji gospodarstwa.

Przeciętna biogazownia rolnicza o mocy 40 kW kosztuje około 1,7 mln złotych. Warto podkreślić, że dzięki dostępnym programom dofinansowań, takim jak „Energia dla wsi”, finalny koszt może być znacznie niższy.

Przeważnie inwestycje w takie instalacje szybko się zwracają – często nawet w ciągu około 2-3,5 lat. Wszystko to za sprawą oszczędności na energii elektrycznej i cieplnej oraz możliwości sprzedaży nadwyżek energii do sieci.

Koszt inwestycji w małe biogazownie

Biogazownie określane jako małe to rozwiązania przeznaczone głównie dla jednoosobowych gospodarstw rolnych o wymaganiach przekraczających możliwości mikrobiogazowni. Ze względu na zróżnicowanie możliwości i cen, oddzielnie omówiliśmy biogazownie o mocy 100 i 200 kW.

Biogazownie o mocy 100 kW

Inwestycja w biogazownię o mocy 100 kW wymaga większych nakładów finansowych niż w przypadku konstrukcji mikro, ale także oferuje większe możliwości w zakresie oszczędności.

Szacunkowy koszt takiej inwestycji może sięgać od 2,5 do 5 mln złotych, w zależności od wielu czynników, takich jak lokalizacja, dostępność surowców czy wymagane prace adaptacyjne.

Ważnym aspektem jest także konieczność spełnienia norm środowiskowych i energetycznych, co może wpłynąć na wybór technologii i materiałów, podnosząc początkowe koszty.

Jednakże zwiększona efektywność produkcji energii i możliwość jej sprzedaży do sieci energetycznej sprawiają, że takie inwestycje mogą generować znaczące przychody, skracając okres zwrotu inwestycji.

Biogazownie o mocy 200 kW

Dla instalacji o mocy 200 kW koszty mogą być jeszcze wyższe, często przekraczając 5 mln złotych. Trzeba przy tym pamiętać, że zwiększona moc oznacza też większy potencjał produkcji energii i, co za tym idzie, wyższą oszczędność, a nawet zyski z ewentualnej sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej. Takie instalacje są szczególnie opłacalne dla gospodarstw o większej powierzchni lub produkcji zwierzęcej. Inwestycja ta wymaga dogłębnej analizy potrzeb energetycznych oraz dostępnych zasobów substratu, aby maksymalizować efektywność produkcji i dystrybucji energii. Wysokie koszty początkowe mogą być zrekompensowane przez długoterminowe korzyści ekonomiczne i środowiskowe, w tym redukcję kosztów operacyjnych i zwiększenie niezależności energetycznej gospodarstwa.

Od czego zależą koszty i jak je obniżyć

Koszt inwestycji w mikrobiogazownię obejmuje nie tylko wydatki związane z zakupem i instalacją odpowiedniego sprzętu, ale także te przeznaczone na planowanie, uzyskiwanie pozwoleń oraz przygotowanie terenu pod instalację. W budżecie powinny się znaleźć także wydatki na systemy przechowywania i przetwarzania substratu, technologię fermentacji oraz infrastrukturę niezbędną do dystrybucji wyprodukowanej energii.

Program „Energia dla wsi”, mający na celu wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii w obszarach wiejskich, oferuje dofinansowanie pokrywające znaczną część kosztów początkowych. Założenia tego programu uwzględniają możliwość uzyskania nawet do 65% dofinansowania z funduszy unijnych na zakup i instalację mikrobiogazowni, co znacząco obniża barierę wejścia dla rolników zainteresowanych taką inwestycją.

Biogazownia to sposób na ekologiczną niezależność energetyczną – również dla niewielkich gospodarstw rolnych. Choć początkowa inwestycja może wydawać się wysoka, zwrot następuje zwykle już w ciągu kilku lat. Warto wziąć pod uwagę również fakt możliwości skorzystania z dotacji.