Ile kosztuje murowanie ścian działowych? Cena za m2 w 2023 roku

MARBUD | Opublikowano: 30 września 2023

Ścianki działowe murowane stanowią przegrody kształtujące przestrzeń wnętrza budynku. To najpopularniejszy rodzaj przegród pionowych w budynkach jednorodzinnych oraz wielorodzinnych, które są wznoszone w tradycyjnej technologii budowlanej.

Wyjaśniamy najważniejsze zasady murowania ścian działowych, z jakich materiałów można skorzystać i jakiej zaprawy można użyć. Wyliczamy również, ile kosztuje murowanie ścian działowych – z wyróżnieniem robocizny oraz materiałów.

Ile kosztuje murowanie ścian działowych w 2023 roku? Streszczenie artykułu

Koszt murowania ścian działowych z uwzględnieniem robocizny i materiałów waha się w granicach 75 – 153 zł/m2 w przypadku ścian działowych z betonu komórkowego 12 lub w przedziale 200 – 258 zł/m2, jeśli zdecydujemy się na murowanie ścian działowych z  betonu komórkowego 24.

murowanie ścian działowych cena

Murowanie ścianek działowych – wybór materiałów

Głównym celem ścian działowych jest podzielenie i ukształtowanie przestrzeni wewnątrz budynku.

Przegrody te zasadniczo nie przenoszą obciążeń z innych elementów konstrukcyjnych budynku. Prace nad wznoszeniem ścianek działowych rozpoczynają się po wybudowaniu ścian nośnych.

Podczas wznoszenia przegród działowych stosuje się materiały, które są analogiczne do tych używanych przy ścianach nośnych.

Warto jednak rozważyć użycie materiału o większej gęstości, co przekłada się na lepsze parametry izolacyjności akustycznej.

Ścianki działowe można budować z:

  • elementów ceramicznych – pustaków z wyprofilowanymi krawędziami do łączenia na pióro-wpust, bez konieczności stosowania zaprawy w spoinach pionowych, lub cegieł pełnych lub dziurawek;
  • elementów z betonu komórkowego – płyt i bloczków o wysokiej gęstości i odporności na obciążenia mechaniczne, stosuje się beton komórkowy 12 – o grubości 12 cm i beton komórkowy 24, czyli o grubości 24 cm;
  • elementów wapienno-piaskowych – bloczków lub cegieł silikatowych o dużej gęstości i znakomitych właściwościach izolacyjności akustycznej;
  • elementów z keramzytobetonu – pustaków z wyprofilowanymi krawędziami do łączenia na pióro-wpust, bez konieczności wypełniania spoin pionowych.

Zaprawa do murowania ścianek działowych

Podczas wznoszenia ścian działowych można używać różnych rodzajów zaprawy:

  • zaprawa tradycyjna – mieszanka cementowa lub cementowo-wapienna o gęstej konsystencji, przeznaczona do murowania na gruboziarniste spoiny o grubości około 1 cm, może być stosowana do większości typowych elementów murowych, z wyłączeniem klinkieru (ponieważ zawartość wapna w zaprawie może powodować wykwity na powierzchni elementów klinkierowych);
  • zaprawa klejowa – masa przeznaczona do tworzenia cienkich spoin o grubości do 3 mm, o półpłynnej konsystencji;
  • zaprawa pianowa – pianka samorozprężna nakładana za pomocą specjalnego pistoletu do wypełniania spoin między pustakami ceramicznymi.

Budowa ścian działowych – ważne kwestie

Podczas układania kolejnych warstw elementów murowych istotne jest zachowanie przesunięcia spoin pionowych, aby właściwie je ze sobą spiąć.

Długość zakładu elementów powinna wynosić co najmniej 0,4 wysokości pojedynczego fragmentu (o ile jego wysokość nie przekracza 25 cm), lub minimum 0,2 wysokości, ale nie mniej niż 10 cm (w przypadku wyższych elementów murowych).

Ścianki działowe są osadzane na stropie lub podłodze na gruncie. Aby umożliwić swobodne odkształcenia, połączenie między elementem poziomym a przegrodą pionową nie powinno być sztywne.

W tym celu pierwszą warstwę ściany warto murować na warstwie poślizgowej, która często przyjmuje formę pasa papy lub grubej folii budowlanej. Aby ograniczyć przenoszenie drgań między sąsiadującymi elementami konstrukcyjnymi, jako warstwę poślizgową można wykorzystać filc lub gumę techniczną.

Aby uniknąć powstawania zarysowań na ścianach działowych, które wynikają z ruchów (ugięć) stropów pod wpływem obciążenia użytkowego, między górną powierzchnią przegrody poziomej a stropem należy pozostawić szczelinę o szerokości około 3 cm. Po zakończeniu procesu murowania tę szczelinę wypełnia się trwale elastycznym materiałem, takim jak pianka poliuretanowa.

W miejscach, gdzie spotykają się dwie ścianki działowe, zaleca się wzajemne przemurowanie obu przegród, co zapewni stabilność połączenia. Jeśli ścianka działowa ma stykać się z nośną ścianą konstrukcyjną, konieczne jest zastosowanie tzw. strzępów lub odpowiednich łączników mechanicznych.

Murowanie ścian działowych – ceny

Koszt murowania ścian działowych zależy od wielu czynników, w tym rodzaju materiałów murowych, używanej zaprawy do wypełniania spoin oraz robocizny. Wysokość przegrody również ma istotne znaczenie. Najtańszym rozwiązaniem jest budowa ściany działowej z elementów z betonu komórkowego, które są łączone na pióro-wpust i wypełniane cienkimi spoinami poziomymi.

Koszt murowania ścian z betonu komórkowego 12 wynosi w granicach 41 – 58 zł/m2 brutto w zależności od regionu. Z kolei cena murowania ścian z betonu komórkowego 24 waha się w przedziale 69 – 96 zł/m2 brutto również w zależności od miejsca. Są to koszty samej robocizny. Na wymurowanie 1 m2 ściany zwykle potrzeba około 7 bloczków betonu komórkowego. Koszt pojedynczego bloczku betonu komórkowego 12 wynosi około 7 – 10 zł, w związku z tym na m2 ściany potrzeba będzie tego materiału za 49 – 70 zł. Natomiast cena pojedynczego bloczku betonu komórkowego 24 wynosi w granicach 13 – 16 zł. Należy więc liczyć się z kosztem 91 – 112 zł/m2. Cena zaprawy to około 20 – 25 zł/m2 w przypadku cieńszych ścian lub około 40 – 50 zł/m2 grubszej ściany.

Zatem finalny koszt murowania ścian działowych z uwzględnieniem robocizny i materiałów waha się w granicach 75 – 153 zł/m2 w przypadku ścian działowych z betonu komórkowego 12 lub w przedziale 200 – 258 zł/m2, jeśli zdecydujemy się na murowanie ścian działowych z  betonu komórkowego 24.